Novinky
PEXESO PESNIČKY Z LESAPEXESO PESNIČKY Z LESA

Pexeso Pesniťky z lesa má 15 kartičiek na jednej strane. Spolu je to  48 kartičiek. Počet obojstranne  farebne tlačených strán 6. Vrátane popisu a pravidiel hry.Plus praktická krabička na uloženie obrázkov po hre. Kartičky vo veľkosti 5 x 5 cm.  zobraziť viac...


pexeso ABECEDA


Spustenie nášho nového portálu.

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 Zdieľanie
 ShoutBoard
kniznicavt:  Deti v Hornozemplínskej knižnici sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali.
RNDr. Marta Megyesiová:  Stretnutie s našimi prvákmi a štvrtákmi bolo veľmi podnetné pre deti, ale aj pre nás zúčastnených "divákov". So záujmom som sledovala obrovskú schopnosť zaujať a motivovať malé detí. Prežili sme úžasné predpoludnie. Ďakujeme!
 1 / 25 
 Udalosti

Úvodná strana

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa- v knihe sú 24 pesničky v notovom zápise, ilustrácia ku každej pesničke . Je už pripravená aj hudobná nahrávka piesní. Texty súvisia s rozprávkami, môžu sa spievať aj samostatne, Sú to jednoduché melódie, ľahko zapamätateľné a primerané veku mladších žiakov. Na knihe ešte pracujem.

zobraziť celý článok...

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia.  Zaslúžia si našu lásku, porozumenie  a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Moja pripravovaná kniha Kolovrátok je zo začiatku 20.storočia. Pre mňa sú spomienky práve týchto ľudí veľmi vzácne a cez moje príbehy, napísané na základe skutočných udalostí, sa aj oni vracajú k svojim spomienkam, svojmu životu a mladosti. V spolupráci s kolektívom zamestnancov sa snažíme zapojiť každého do diskusie.
Rozprávka je žáner blízky všetkým vekovým kategóriám. Čítam im z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa a ako učiteľka ich hneď aj vyskúšam malými otázočkami. Musím povedať, že sú pozorní poslucháči. K rozprávke som zložila aj pesničky, každá v sebe ukrýva poučenie. Pesničky spolu spievame. Niekedy si zaspievame aj náboženské piesne. Spoločne strávený čas ubieha veľmi rýchlo. Vždy sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Všetky reálne veci pochádzajú z myšlienok. Takto vznikol aj Dom svätého Simeona v Sačurove.
Gréckokatolícka charita Prešov prišla z myšlienkou vybudovať z budovy starej fary zariadenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených v obci Sačurov a okolitých obcí. Vďaka záujmu obcí, podnikateľov a úradov sa budova za necelý rok opravila a technický prispôsobila k spomínanej službe.
Svoje služby začal poskytovať v novembri 2013. Ambulantnou formou vytvára priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov a dospelých osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Vedúcou v tomto zariadení je Mgr. Silvia Madárová.
Škoda, že podobných zariadení je veľmi málo, pretože starostlivosť o deti a seniorov by mala patriť medzi priority spoločnosti.


zobraziť celý článok...

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky vo veľkom formáte sú vhodné pre deti v predškolskom veku, veľký formát rozvíja v tomto veku pohyblivosť ramenného klbu a pripravuje budúcich školákov hravou formou na prvácke povinnosti. Obrázky sú vhodné aj do školského klubu, doma na hravé vzdelávacie kreslenie, obrázky sú použiteľné aj na hodine prvouky, výtvarnej výchovy, prírodovedy, čítania a určite majú aj iné možností využitia.

zobraziť celý článok...

Rozprávky z lesa - Hráme sa,učíme,spievame, kreslíme,tancujeme

Rozprávky z lesa - Hráme sa,učíme,spievame, kreslíme,tancujeme

V spolupráci s materskou škôlkou v Sačurove
testujeme pripravovanú knihu Rozprávky z lesa. S pani riaditeľkou MŠ, Máriou Kopečkovou, zážitkovou formou deťom približujeme život zvieratiek v lese, oboznamujú sa s liečivými rastlinami a ich účinkami. Pani riaditeľka prečíta rozprávku, žiaci počas čítania odpovedajú na otázky. Ku každej rozprávke patrí aj pieseň. Pesničky si žiaci vypočujú, následne sa ich naučia spievať. Dramatizácia patrí k obľúbeným hrám detí. Na záver si zopakujeme hlavné postavy v pripravenej omaľovánke. Prežívame spolu nádher né chvíle. Žiaci sú úžasní herci.

Rozprávky aj pesničky z pripravovaných kníh Rozprávky z lesa a Pesničky z lesa oslovili žiakov MŠ. Tešia sa na každé stretnutie s pani spisovateľkou. Pesničky sú rytmické, jednoduché a ľahko zapamätateľné, vhodné na spev aj tanec. Teším sa na knihy a verím, že poskytnú aj iným žiakom zo ZŠ a taktiež aj z MŠ hodnotné zážitky a podnety pre zážitkové učenie.
Riaditeľka MŠ v Sačurove Mária Kopečková

zobraziť celý článok...

Obrázková abeceda  malá - Učíme sa hravo

Obrázková abeceda malá - Učíme sa hravo

OBRÁZKOVÁ ABECEDA / malá 44 farebných kartičiek vo formáte A6 určených na hravé učenie, vhodné aj pre žiakov MŠ, pre školské kluby, v spojení s knihou Hádanky rozvíja logické myslenie - kartičkou odpovedajú na hádanku, je určená učiteľom aj rodičom, ako pomôcka na vyvodzovanie písmen, precvičovanie a upevňovanie získaných vedomostí.
Okrem abecedy sú štyri obrázky navyše : ou, de – te – ne - le, di – ti – ni – li, ia – ie - iu.
zobraziť celý článok...

Veľká obrázková abeceda vo formáte A4 nadväzuje na symboly použité v Pamätníčku prváka,farebné obrázky sú určené hlavne na vyvodenie a upevňovanie abecedy

Veľká obrázková abeceda vo formáte A4 nadväzuje na symboly použité v Pamätníčku prváka,farebné obrázky sú určené hlavne na vyvodenie a upevňovanie abecedy

Prepojenie knihy a Veľkej abecedy upevňuje osvojené vedomosti. 44 farebných obrázkov zahŕňa aj skupiny de,te, ne, le a di ,ti,ni, li.
Taktiež aj dvojhlásky ia, ie, iu . Cena je symbolická, nakoľko si obrázky potrebujete vytlačiť, ale má to výhodu, ak sa náhodu niektorý obrázok stratí, jednoducho si vytlačíte nový. Zaviedla som aj číslovanie obrázkov pre ľahšie ukladanie. Mne to robilo problém poukladať naspäť do obalu obrázky, tieto práve vďaka číslovaniu sa ľahko ukladajú. Číslovanie je podľa abecedy. Je uvedené v obsahu.
zobraziť celý článok...

Pamätníček prváka

Pamätníček prváka

Pamätníček prváka je už v predaji. Už z jeho názvu vyplýva jeho poslanie. Pamiatka na prvý ročník. Tu si žiak nalepí fotografiu, napíše písmenka a vyfarbí obrázky.Básničky sú vzdelávacie a rozvíjajú slovnú zásobu a čitateľskú gramotnosť.Ilustrácie aj texty sú zábavné a zároveň aj poučné.
zobraziť celý článok...

Pracujeme s pamätníčkom prváka

Pracujeme s pamätníčkom prváka

Pamätníček prváka je určený na zážitkové učenie prvákov. Upevňuje získané vedomostí hravou formou - písaním, kreslením. Rozvíja čitateľskú gramotnosť. Texty básničiek sú edukačné, sú utvorené na základe mojich postrehov učiteľky.Sú vhodné na domáce precvičovanie učiva, precvičovanie a upevňovanie učiva v škole. Rozvíjajú logické myslenie, riešia problémy prvákov humorné aj vážnejšie. Ilustrácie aj básničky ponúkajú veľa variácií výchovného využitia.
zobraziť celý článok...

 1234