Novinky
27.06.2017 - pexeso ABECEDA
 
25.04.2017 - Spustenie nášho nového portálu.
Odoberajte aktuálne novinky:

pridaťodobrať
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Zdieľanie
 • Obrázková abeceda - malaObrázková abeceda - mala

  Pdf. Učíme sa hrou. 44 farebných kartičiek určených na hravé učenie, vhodné aj pre žiakov MŠ. Úlohy určujeme p...
 • liečivé bylinkyLiečive bylinky

  PDF, alebo iBook, 31 farebných ilustrácií liečivých byliniek a ich využitie
 • hádankyHádanky

  PDF, alebo iBook, 52 hádaniek, 52 farebných ilustrácií, vhodné pre žiakov 1. stupňa aj pre predškolákov, zamer...
 • pamätníček prvákaPamätníček prváka

  Počet strán: 98 strán, tvrdý obal, šitá väzba, na tejto stránke nakupujete za najnižšiu cenu
 Udalosti
 AKCIA
 • pexesoPexeso ABECEDA

  Pexeso Abeceda 11 x 8 kartičiek, krabička - skladačka, pexeso vo formáte pdf, obsahuje 44 dvojíc písmen, spolu...cena1.00 €
Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Pridali sa k nám aj žiaci miestnej materskej škôlky, ktorí v septembri nastúpia do prvého ročníka. Prváci im čítali hádanky a žiaci MŠ pomocou kartičiek s obrázkami ich hádali. Spoločne sme dramatizovali rozprávku Sloboda. A zatancovali na pesničku My sme smelí kamaráti. ďalšia činnosť prebiehala bez účastí žiakov MŠ. viac »

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Všetkých prítomných privítala vedúca knižnice Mgr. Emília Antolíková. Mgr. Ľuboš Demčák počas celej akcie mi aktívne pomáhal zvládnuť pomerne veľký počet prítomných žiakov. Ďakujem organizátorom podujatia za vytvorenie vhodných podmienok a ústretovosť.Stretnutie s prvákmi bolo plné zážitkov, kreativity a príjemnej atmosféry. 60 žiakov, sprevádzaných triednymi učiteľmi, sa aktívne zapájalo do jednotlivých pripravených akcií. viac »

Týždeň knižníc - Zemplínska knižnica Trebišov dňa 6.3.2018

Týždeň knižníc - Zemplínska knižnica Trebišov dňa 6.3.2018

Zážitkové popoludnie so žiakmi prvého ročníka.Stretnutia sa zúčastnilo 40 prvákov. Práca s knihou Pamätníček prváka, pesničky k básničkám, čítanie rozprávky, dramatizácia rozprávky. Ďakujem zamestnancom knižnice za vytvorenie príjemného prostredia, učiteľom prvých ročníkov za spoluprácu a prvákom dávam velikánsku jedničku. Boli úžasní. viac »

Rozhovor so sympatickou Líviou Godovou, redaktorkou RTVS Regína Východ

Autorka Oľga Švedová
Kultúra

09. 02. 2018 15:12
Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred takmer 20. rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácii. Svoje spisovateľské začiatky priblížila Lívií Godovej regionálna autorka Oľga Švedová.

viac »

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Žiaci boli aktívni, šikovní a pozorní. Prešli sme si knihu Pamätníček prváka, oboznámili sa s ilustráciami a zaspievali pieseň Andrej má rád ananás, ku ktorej som zložila hudbu. Niektorí žiaci už poznajú celú abecedu a hádanky spolužiakom prečítali samy. Moju ilustráciu k piesni My sme skvelí kamaráti som využila na uvedomelé čítanie. Hlavné postavy Dunča a Tinku si vyskúšali viacerí žiaci a každá dvojica, tak ako ich rozprávkové postavy, vo vymedzenom priestore sa naháňali. Táto časť sa deťom páčila. Po prečítaní rozprávky Sloboda, z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa, každý žiak dostal malú omaľovánku hlavných postáv psa Dunča a jeho kamarátky Tinky. viac »

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Okrem nádherných ilustrácií som získala aj vzácnu priateľku, dizajnérku a grafičku. Nestretli sme sa osobne z jednoduchého dôvodu, pretože býva so svojou rodinou v Londýne. 26. 07.2017 knihu mi doviezol vydavateľ z Popradu. Od toho času Pamätníček prváka cestuje k čitateľom. viac »

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa- v knihe sú 24 pesničky v notovom zápise, ilustrácia ku každej pesničke . Je už pripravená aj hudobná nahrávka piesní. Texty súvisia s rozprávkami, môžu sa spievať aj samostatne, Sú to jednoduché melódie, ľahko zapamätateľné a primerané veku mladších žiakov. Na knihe ešte pracujem.
viac »

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Moja pripravovaná kniha Kolovrátok je zo začiatku 20.storočia. Pre mňa sú spomienky práve týchto ľudí veľmi vzácne a cez moje príbehy, napísané na základe skutočných udalostí, sa aj oni vracajú k svojim spomienkam, svojmu životu a mladosti. V spolupráci s kolektívom zamestnancov sa snažíme zapojiť každého do diskusie.
Rozprávka je žáner blízky všetkým vekovým kategóriám. Čítam im z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa a ako učiteľka ich hneď aj vyskúšam malými otázočkami. Musím povedať, že sú pozorní poslucháči. K rozprávke som zložila aj pesničky, každá v sebe ukrýva poučenie. Pesničky spolu spievame. Niekedy si zaspievame aj náboženské piesne. Spoločne strávený čas ubieha veľmi rýchlo. Vždy sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Všetky reálne veci pochádzajú z myšlienok. Takto vznikol aj Dom svätého Simeona v Sačurove.
Gréckokatolícka charita Prešov prišla z myšlienkou vybudovať z budovy starej fary zariadenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených v obci Sačurov a okolitých obcí. Vďaka záujmu obcí, podnikateľov a úradov sa budova za necelý rok opravila a technický prispôsobila k spomínanej službe.
Svoje služby začal poskytovať v novembri 2013. Ambulantnou formou vytvára priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov a dospelých osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Vedúcou v tomto zariadení je Mgr. Silvia Madárová.
Škoda, že podobných zariadení je veľmi málo, pretože starostlivosť o deti a seniorov by mala patriť medzi priority spoločnosti.

viac »

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky vo veľkom formáte sú vhodné pre deti v predškolskom veku, veľký formát rozvíja v tomto veku pohyblivosť ramenného klbu a pripravuje budúcich školákov hravou formou na prvácke povinnosti. Obrázky sú vhodné aj do školského klubu, doma na hravé vzdelávacie kreslenie, obrázky sú použiteľné aj na hodine prvouky, výtvarnej výchovy, prírodovedy, čítania a určite majú aj iné možností využitia.
viac »

Rozprávky z lesa - Hráme sa,učíme,spievame, kreslíme,tancujeme

Rozprávky z lesa - Hráme sa,učíme,spievame, kreslíme,tancujeme

V spolupráci s materskou škôlkou v Sačurove
testujeme pripravovanú knihu Rozprávky z lesa. S pani riaditeľkou MŠ, Máriou Kopečkovou, zážitkovou formou deťom približujeme život zvieratiek v lese, oboznamujú sa s liečivými rastlinami a ich účinkami. Pani riaditeľka prečíta rozprávku, žiaci počas čítania odpovedajú na otázky. Ku každej rozprávke patrí aj pieseň. Pesničky si žiaci vypočujú, následne sa ich naučia spievať. Dramatizácia patrí k obľúbeným hrám detí. Na záver si zopakujeme hlavné postavy v pripravenej omaľovánke. Prežívame spolu nádher né chvíle. Žiaci sú úžasní herci.

Rozprávky aj pesničky z pripravovaných kníh Rozprávky z lesa a Pesničky z lesa oslovili žiakov MŠ. Tešia sa na každé stretnutie s pani spisovateľkou. Pesničky sú rytmické, jednoduché a ľahko zapamätateľné, vhodné na spev aj tanec. Teším sa na knihy a verím, že poskytnú aj iným žiakom zo ZŠ a taktiež aj z MŠ hodnotné zážitky a podnety pre zážitkové učenie.
Riaditeľka MŠ v Sačurove Mária Kopečková
viac »

12