Novinky
PEXESO PESNIČKY Z LESAPEXESO PESNIČKY Z LESA

Pexeso Pesniťky z lesa má 15 kartičiek na jednej strane. Spolu je to  48 kartičiek. Počet obojstranne  farebne tlačených strán 6. Vrátane popisu a pravidiel hry.Plus praktická krabička na uloženie obrázkov po hre. Kartičky vo veľkosti 5 x 5 cm.  zobraziť viac...


pexeso ABECEDA


Spustenie nášho nového portálu.

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 Zdieľanie
 ShoutBoard
kniznicavt:  Deti v Hornozemplínskej knižnici sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali.
RNDr. Marta Megyesiová:  Stretnutie s našimi prvákmi a štvrtákmi bolo veľmi podnetné pre deti, ale aj pre nás zúčastnených "divákov". So záujmom som sledovala obrovskú schopnosť zaujať a motivovať malé detí. Prežili sme úžasné predpoludnie. Ďakujeme!
 1 / 25 
 Udalosti

Úvodná strana

Prázdninové stretnutie  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou dňa 23.augusta pod názvom Bláznivý štvrtok

Prázdninové stretnutie v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou dňa 23.augusta pod názvom Bláznivý štvrtok

Ďakujem organizátorom aj mojim partnerom Marianke Majzlíkovej a Jozefovi Bubnárovi za výbornú spoluprácu. Stretli sme sa prvý raz a naše spoluúčinkovanie bolo skvelé. Vyzeralo to ako vopred nacvičené vystúpenie, pritom sme len improvizovali, ale naozaj na jedničku. Detičky boli úžasné. Veľmi pekná akcia .Kúzelníčka Marianka prezradila niektoré triky deťom, tie ju sledovali so zatajeným dychom, Jozef nás obe doprevádzal, skvelý hudobník. Moje pesničky si vypočul a hneď nám hral do tanca.
zobraziť celý článok...

Základná škola Jastrabie, aj v málotriednych školách sa dajú robiť veľké veci, presvedčil ma o tom kolektív zanietených učiteľov, ktorí sa svojej práci venujú s láskou  a nápaditosťou. Nie je to vždy jednoduché, ale výsledok stojí za to.

Základná škola Jastrabie, aj v málotriednych školách sa dajú robiť veľké veci, presvedčil ma o tom kolektív zanietených učiteľov, ktorí sa svojej práci venujú s láskou a nápaditosťou. Nie je to vždy jednoduché, ale výsledok stojí za to.

6.6.2018 som prežila so žiakmi tejto školy a učiteľským kolektívom veľmi príjemné chvíle pri realizácií mojej tvorby v ich podaní. Ďakujem za pozvanie. Prajem pekné prázdniny.
zobraziť celý článok...

Základná škola Sačurov - zážitkové čítanie.

Základná škola Sačurov - zážitkové čítanie.

Pozvanie do ZŠ Sačurov som veľmi rada prijala, pretože tiež som bývalou žiačkou ZDŠ Sačurov a v tejto škole som začínala svoju prácu učiteľky 1. stupňa ZŠ.
Vedenie školy je progresívne, inovatívne a robí veľmi dobre meno tejto škole. Pani riaditeľka a rovnako aj obidve zástupkyne riaditeľky školy, poskytujú priestor na realizáciu a kreativitu rovnako učiteľom ako aj žiakom. Je radosť učiť a učiť sa v tejto škole.
zobraziť celý článok...

Okresná knižnica Dávida Gutgesela  v Bardejove zorganizovala besedu so žiakmi I. stupňa ZŠ. Pozvanie na besedu od  vedúcej Oddelenia pre detí a mládež Bc Alžbety Kutašovičovej , som rada prijala. Spolu so mnou prišla aj Sova Olinka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zorganizovala besedu so žiakmi I. stupňa ZŠ. Pozvanie na besedu od vedúcej Oddelenia pre detí a mládež Bc Alžbety Kutašovičovej , som rada prijala. Spolu so mnou prišla aj Sova Olinka

Moja rozprávková priateľka Sova Olinka, doletela deň pretým z Londýna od Ľubice Švedovej, aby 26.04.2018 mohla so mnou pozdraviť a potešiť deti.
Všetci žiaci boli úžasní a zapájali sa do všetkých súťaží, tretiaci a štvrtáci ochotne mi robili asistentov. Celé naše stretnutie prebiehalo v radostnej atmosfére.
Oboznámili sa s Pamätníčkom prváka a vyskúšali si dramatizáciu niektorých básničiek. Na chvíľu sme boli motýlikmi z jednej básničky. Neprezradím z ktorej, ale našepkám mená detí z básničky Ľubka, Ľubko, Ľudmila.
zobraziť celý článok...

Stretnutie so žiakmi MŠ vo Vranove nad Topľou dňa 11.04.2018 prebiehalo v hravej atmosfére. Žiaci sa hrou oboznamovali s mojou tvorbou

Stretnutie so žiakmi MŠ vo Vranove nad Topľou dňa 11.04.2018 prebiehalo v hravej atmosfére. Žiaci sa hrou oboznamovali s mojou tvorbou

Pri príchode do škôlky som najprv navštívila najmladších žiakov, ktorí mi pod vedením ich pani učiteľky Márie Malej zaspievali peknú pesničku a veľmi sa mi páčila rytmizácia pesničky pomocou paličiek.Pracovný kolektív učiteliek MŠ sa aktívne zapájal do edukačných hier a vytvorili mi veľmi priaznivé prostredie pre prácu so žiakmi. Ďakujem.
zobraziť celý článok...

Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Pridali sa k nám aj žiaci miestnej materskej škôlky, ktorí v septembri nastúpia do prvého ročníka. Prváci im čítali hádanky a žiaci MŠ pomocou kartičiek s obrázkami ich hádali. Spoločne sme dramatizovali rozprávku Sloboda. A zatancovali na pesničku My sme smelí kamaráti. ďalšia činnosť prebiehala bez účastí žiakov MŠ.
zobraziť celý článok...

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Všetkých prítomných privítala vedúca knižnice Mgr. Emília Antolíková. Mgr. Ľuboš Demčák počas celej akcie mi aktívne pomáhal zvládnuť pomerne veľký počet prítomných žiakov. Ďakujem organizátorom podujatia za vytvorenie vhodných podmienok a ústretovosť.Stretnutie s prvákmi bolo plné zážitkov, kreativity a príjemnej atmosféry. 60 žiakov, sprevádzaných triednymi učiteľmi, sa aktívne zapájalo do jednotlivých pripravených akcií.
zobraziť celý článok...

Rozhovor so sympatickou Líviou Godovou, redaktorkou RTVS Regína Východ

Autorka Oľga Švedová
Kultúra

09. 02. 2018 15:12
Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred takmer 20. rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácii. Svoje spisovateľské začiatky priblížila Lívií Godovej regionálna autorka Oľga Švedová.


zobraziť celý článok...

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka  v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Žiaci boli aktívni, šikovní a pozorní. Prešli sme si knihu Pamätníček prváka, oboznámili sa s ilustráciami a zaspievali pieseň Andrej má rád ananás, ku ktorej som zložila hudbu. Niektorí žiaci už poznajú celú abecedu a hádanky spolužiakom prečítali samy. Moju ilustráciu k piesni My sme skvelí kamaráti som využila na uvedomelé čítanie. Hlavné postavy Dunča a Tinku si vyskúšali viacerí žiaci a každá dvojica, tak ako ich rozprávkové postavy, vo vymedzenom priestore sa naháňali. Táto časť sa deťom páčila. Po prečítaní rozprávky Sloboda, z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa, každý žiak dostal malú omaľovánku hlavných postáv psa Dunča a jeho kamarátky Tinky.
zobraziť celý článok...

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Okrem nádherných ilustrácií som získala aj vzácnu priateľku, dizajnérku a grafičku. Nestretli sme sa osobne z jednoduchého dôvodu, pretože býva so svojou rodinou v Londýne. 26. 07.2017 knihu mi doviezol vydavateľ z Popradu. Od toho času Pamätníček prváka cestuje k čitateľom.
zobraziť celý článok...

 1234