Novinky

pexeso ABECEDA


Spustenie nášho nového portálu.

 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kontakt
PaedDr. Oľga Švedová
  Dargovská 326
  094 13   Sačurov
 
 Zdieľanie
 ShoutBoard
kniznicavt:  Deti v Hornozemplínskej knižnici sa nielen vzdelávali, ale aj zabávali.
RNDr. Marta Megyesiová:  Stretnutie s našimi prvákmi a štvrtákmi bolo veľmi podnetné pre deti, ale aj pre nás zúčastnených "divákov". So záujmom som sledovala obrovskú schopnosť zaujať a motivovať malé detí. Prežili sme úžasné predpoludnie. Ďakujeme!
 1 / 25 
 Udalosti
 AKCIA
  • pexeso
  • Pexeso ABECEDA
  • Pexeso Abeceda 11 x 8 kartičiek, krabička - skladačka, pexeso vo formáte pdf, obsahuje 44 dvojíc písmen, spolu...

Úvodná strana

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zorganizovala besedu so žiakmi I. stupňa ZŠ. Pozvanie na besedu od vedúcej Oddelenia pre detí a mládež Bc Alžbety Kutašovičovej , som rada prijala. Spolu so mnou prišla aj Sova Olinka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zorganizovala besedu so žiakmi I. stupňa ZŠ. Pozvanie na besedu od vedúcej Oddelenia pre detí a mládež Bc Alžbety Kutašovičovej , som rada prijala. Spolu so mnou prišla aj Sova Olinka

Moja rozprávková priateľka Sova Olinka, doletela deň pretým z Londýna od Ľubice Švedovej, aby 26.04.2018 mohla so mnou pozdraviť a potešiť deti.
Všetci žiaci boli úžasní a zapájali sa do všetkých súťaží, tretiaci a štvrtáci ochotne mi robili asistentov. Celé naše stretnutie prebiehalo v radostnej atmosfére.
Oboznámili sa s Pamätníčkom prváka a vyskúšali si dramatizáciu niektorých básničiek. Na chvíľu sme boli motýlikmi z jednej básničky. Neprezradím z ktorej, ale našepkám mená detí z básničky Ľubka, Ľubko, Ľudmila.
zobraziť celý článok...

Stretnutie so žiakmi MŠ vo Vranove nad Topľou dňa 11.04.2018 prebiehalo v hravej atmosfére. Žiaci sa hrou oboznamovali s mojou tvorbou

Stretnutie so žiakmi MŠ vo Vranove nad Topľou dňa 11.04.2018 prebiehalo v hravej atmosfére. Žiaci sa hrou oboznamovali s mojou tvorbou

Pri príchode do škôlky som najprv navštívila najmladších žiakov, ktorí mi pod vedením ich pani učiteľky Márie Malej zaspievali peknú pesničku a veľmi sa mi páčila rytmizácia pesničky pomocou paličiek.Pracovný kolektív učiteliek MŠ sa aktívne zapájal do edukačných hier a vytvorili mi veľmi priaznivé prostredie pre prácu so žiakmi. Ďakujem.
zobraziť celý článok...

Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Knižnica Dlhé Klčovo - tvorivá dielňa, vedúca knižnice Mária Grominová usporiadala pre prváčikov v rámci vypracovaného projektu dňa 12.03.2018 stretnutie so spisovateľkou. Pozvanie som prijala a pripravila pre prvákov Krásy jari .

Pridali sa k nám aj žiaci miestnej materskej škôlky, ktorí v septembri nastúpia do prvého ročníka. Prváci im čítali hádanky a žiaci MŠ pomocou kartičiek s obrázkami ich hádali. Spoločne sme dramatizovali rozprávku Sloboda. A zatancovali na pesničku My sme smelí kamaráti. ďalšia činnosť prebiehala bez účastí žiakov MŠ.
zobraziť celý článok...

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Týždeň knižníc - Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou dňa 9.3.2018

Všetkých prítomných privítala vedúca knižnice Mgr. Emília Antolíková. Mgr. Ľuboš Demčák počas celej akcie mi aktívne pomáhal zvládnuť pomerne veľký počet prítomných žiakov. Ďakujem organizátorom podujatia za vytvorenie vhodných podmienok a ústretovosť.Stretnutie s prvákmi bolo plné zážitkov, kreativity a príjemnej atmosféry. 60 žiakov, sprevádzaných triednymi učiteľmi, sa aktívne zapájalo do jednotlivých pripravených akcií.
zobraziť celý článok...

Rozhovor so sympatickou Líviou Godovou, redaktorkou RTVS Regína Východ

Autorka Oľga Švedová
Kultúra

09. 02. 2018 15:12
Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred takmer 20. rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácii. Svoje spisovateľské začiatky priblížila Lívií Godovej regionálna autorka Oľga Švedová.


zobraziť celý článok...

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Čítačka s písačkou-Stretnutie so žiakmi prvého ročníka v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Žiaci boli aktívni, šikovní a pozorní. Prešli sme si knihu Pamätníček prváka, oboznámili sa s ilustráciami a zaspievali pieseň Andrej má rád ananás, ku ktorej som zložila hudbu. Niektorí žiaci už poznajú celú abecedu a hádanky spolužiakom prečítali samy. Moju ilustráciu k piesni My sme skvelí kamaráti som využila na uvedomelé čítanie. Hlavné postavy Dunča a Tinku si vyskúšali viacerí žiaci a každá dvojica, tak ako ich rozprávkové postavy, vo vymedzenom priestore sa naháňali. Táto časť sa deťom páčila. Po prečítaní rozprávky Sloboda, z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa, každý žiak dostal malú omaľovánku hlavných postáv psa Dunča a jeho kamarátky Tinky.
zobraziť celý článok...

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Pamätníček prváka cestuje. Prvú cestu absolvoval letecký k Ľubici Švedovej. Vznikal ako učebná pomôcka pre mojich prvákov. V decembri 2016 bol rukopis dokončený. 7.1.2017 som sa skontaktovala s Ľubicou Švedovou . Odvtedy sa začala naša spolupráca.

Okrem nádherných ilustrácií som získala aj vzácnu priateľku, dizajnérku a grafičku. Nestretli sme sa osobne z jednoduchého dôvodu, pretože býva so svojou rodinou v Londýne. 26. 07.2017 knihu mi doviezol vydavateľ z Popradu. Od toho času Pamätníček prváka cestuje k čitateľom.
zobraziť celý článok...

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa - Spev a tanec prirodzene upevňujú obsah Rozprávok z lesa. Obe knihy sa navzájom dopĺňajú a dávajú pohybové možnosť vyjadrenia textu spevom a tancom.

Pesničky z lesa- v knihe sú 24 pesničky v notovom zápise, ilustrácia ku každej pesničke . Je už pripravená aj hudobná nahrávka piesní. Texty súvisia s rozprávkami, môžu sa spievať aj samostatne, Sú to jednoduché melódie, ľahko zapamätateľné a primerané veku mladších žiakov. Na knihe ešte pracujem.

zobraziť celý článok...

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Zážitkové popoludnia so seniormi . Sú bohatí na skúsenosti o ktoré sa radi podelia. Zaslúžia si našu lásku, porozumenie a starostlivosť. Radi rozprávajú a ja ich rada počúvam.

Moja pripravovaná kniha Kolovrátok je zo začiatku 20.storočia. Pre mňa sú spomienky práve týchto ľudí veľmi vzácne a cez moje príbehy, napísané na základe skutočných udalostí, sa aj oni vracajú k svojim spomienkam, svojmu životu a mladosti. V spolupráci s kolektívom zamestnancov sa snažíme zapojiť každého do diskusie.
Rozprávka je žáner blízky všetkým vekovým kategóriám. Čítam im z pripravovanej knihy Rozprávky z lesa a ako učiteľka ich hneď aj vyskúšam malými otázočkami. Musím povedať, že sú pozorní poslucháči. K rozprávke som zložila aj pesničky, každá v sebe ukrýva poučenie. Pesničky spolu spievame. Niekedy si zaspievame aj náboženské piesne. Spoločne strávený čas ubieha veľmi rýchlo. Vždy sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Všetky reálne veci pochádzajú z myšlienok. Takto vznikol aj Dom svätého Simeona v Sačurove.
Gréckokatolícka charita Prešov prišla z myšlienkou vybudovať z budovy starej fary zariadenie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených v obci Sačurov a okolitých obcí. Vďaka záujmu obcí, podnikateľov a úradov sa budova za necelý rok opravila a technický prispôsobila k spomínanej službe.
Svoje služby začal poskytovať v novembri 2013. Ambulantnou formou vytvára priestor pre rozvoj a sebarealizáciu seniorov a dospelých osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Vedúcou v tomto zariadení je Mgr. Silvia Madárová.
Škoda, že podobných zariadení je veľmi málo, pretože starostlivosť o deti a seniorov by mala patriť medzi priority spoločnosti.


zobraziť celý článok...

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky Sovy Olinky - veľké obrázky určené pre malých maliarov

Omaľovánky vo veľkom formáte sú vhodné pre deti v predškolskom veku, veľký formát rozvíja v tomto veku pohyblivosť ramenného klbu a pripravuje budúcich školákov hravou formou na prvácke povinnosti. Obrázky sú vhodné aj do školského klubu, doma na hravé vzdelávacie kreslenie, obrázky sú použiteľné aj na hodine prvouky, výtvarnej výchovy, prírodovedy, čítania a určite majú aj iné možností využitia.

zobraziť celý článok...

 123